Mesaj

İŞGEM Nedir?İŞGEM (iş Geliştirme Merkezi) yeni girişimcilerin iş kurmalarını destekleyen, kolaylaştıran, işletmelerin başlangıç aşamalarında karşılaşacakları riski en aza indiren bir iş kurma modelidir.


Yapılan bir araştırmaya göre işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren %80 'ninin 2 yıl içerisinde iflas ettiği görülmüştür.Bu bağlamda girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin ortaya çikmasını sağlamak için İŞGEM (iş geliştirme merkezi) modeli ortaya çıkmıştır.

Buna göre İşgemler; İş geliştirme Merkezi: bünyesinde barındırdığı işletme geliştirme koçluğu,destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim, uygun koşullarda iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanı,ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen,işletme kuluçkası inkübatör veya işletme fidanlığı olarak da adlandırılan merkezleridir (KOSGEB,2011) Yeni kurulan işletmeleri destekleme süreleri inkübatörlere göre değişiklik göstermesine rağmen ortalama üç yıldır. inkübatörler bu süre içerisinde, yörede istihdam yaratmakta, girişimcilik ortamını iyileştirmekte, yörede girişimcilik ruhunu artmasını, işletmelerin ve işgücünün yörede kalmasını sağlamakta, yerel sektörler oluşturmakta veya sektörleri desteklemekte ve çeşitlendirmektedir. İşletmeler İŞGEM bünyesinde ilk defa kurulacak olup, bu kapsamda KOSGEB den yeni girişimci desteği olan 30.000 TL hibe ve 70.000 TL faizsiz kredi desteği kullanma hakkına sahip olacaklardır.

Bu merkezler,bünyelerinde açılacak işletmelerin ayakta kalmalarını ve gelişmelerini sağlamak amacıyla, birçok hizmeti bir arada sunmaktadır. Bu hizmetler, küçük ölçekli bir işletmenin gereksinim duyacağı hemen tüm yardım ve destekleri kapsayabilmektedir. Bu hizmetlere örnek olarak;

. İş geliştirme
. Donanımlı veya donanımsız iş yerleri
. Yönetim danışmanlığı
. Teknoloji konusunda destek
. Risk sermayesi hizmetleri
. Kamu destek hizmetleri
. Hibe fonlarına, kredi desteklerine ulaşım
. Pazarlama faaliyetlerini organizasyonu
. İşlerin yapılabilirlik araştırması
. Konferans salonu gibi ortak alanlar
. Bilgisayar ve internet erişimi
. Faks, fotokopi, telefon ve yazıcı kullanımı ,e-posta adresi hizmeti
. Ar-Ge ve tasarım
. Üretim ve işletme faaliyetleri
. İnsan kaynakları geliştirme
. Finansal destek ve kredi bulma
. Eşleştirme &Fuar danışmanlığı
. Güvenlık hizmetleri
. İşgören yetiştirme kapsamında meslek edindirme kursları
. İşverenlere yönelik eğitimler


İŞGEM’in AMACI NEDİR?

İŞGEM in amacı, yeni girişimcileri, en zayıf durumda oldukları iş kurma aşamasında destekleyerek,  bu zor aşamayı sağlıklı bir şekilde aşamalarını ve ayakta kalmalarını sağlamaktadır. Yeni işletmelerin  kuruluş yıllarındaki başarısızlık oranları % 60 ile % 80 arasındadır. İŞGEM ortamında ise bu oran %  10 a düşmektedir. Bu da İŞGEM modelinin yeni işletmelere getirdiği avantajların önemi göstermektedir.

Sanayi kuruluşlarında bir kişiyi istihdamın maliyeti 130.000 iken, İşgem bu maliyet 4.000 a kadar düşebilmektedir. Bugün ülkemizdeki 12 İşgem de faaliyet gösteren 300 girişimci ortalama 2000 kişi istihdam etmektedir.  Ulusal iş geliştirme derneği (NBIA-National Business Incubator Assosation) ne üye İşgem’ler kendi yardımlarıyla faaliyete başlayan şirketlerin %87 sinin hala faaliyet göstermekte olduğunu bildirmektedir.

. İş ve istihdam sağlamak
. Yerel ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak
. Girişimciliği özendirmek
. Yetişmiş iş gücünü üretime yönlendirmek
. Başarılı işletmeler kurulmasına öncü olmak
. Üretimde ve emekte verimliliği sağlamak
. Yeni ve değişik girişimlere rehberlik ederek değerlendirmek
. Rekabet ortamını iyileştirmek
. Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak

İŞGEM’in YARARLARI

. Yeni işletmeleri kuruluş aşamasında karşılaşacakları risklerde korur
. Uygun görülen iş fikri sahiplerine ihtiyaç duydukları eğitimi verir
. Girişimcileri sektörleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı ihaleler den malzeme alımlarından haberdar eder
. Uluslararası kalite standartlarında üretim yapmalarında yardımcı olur
. İşgem, yerli ve yabancı fonları girişimcileri için araştırır ve bu fonlardan faydalanmalarına imkan sağlar
. İşsizliğin azaltılmasına katkı yapar yerel, gelişmeyi hızlandırır.

Karaman İŞGEM

Organize Sanayi Bölgesi
2. Cad. No : 13/A   70100/Merkez/KARAMAN
Telefon : 0338 224 14 70
Faks     : 0338 224 14 71
E-Posta : bilgi@karamanisgem.com.tr

Bizi Takip Edin

Facebook
Twitter